...from a BookLover

Tuesday, 17 June 2014

Det er den draumenDet er den draumen
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ein morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
                                                                                                         Olav H. Hauge (1966)


It is that dream
It is that dream that we carry
that something wonderful will happen,
that it must come to pass -
that time will open itself
that the heart will open itself
that doors will open themselves
that the stone will open itself
that springs will arise -
that the dream will open itself,
that we, one morning, will glide in
on a bay we never knew before.
                                                                                                  translated from Norwegian
                                                                                                                         by myself

Source


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...